MS CRM 2013 Entity Image

CRM 2013′ ün yeni özelliklerinden biri de artık kayıtlarımıza(firma logosu, profil resimleri, ürün resimleri gibi ) resim ekleyebiliyor olmamız.

NOT: Her valıkta bir adet resim alanımız olabiliyor. Eğer ikincisini eklemeye kalkıştığımızda hata alıyoruz.

Tüm özel varlıklarımıza resim alanı ekleyebiliyoruz. Ama sistem varlıklarında bu durum kısıtlı. Aşağıda hangi sistem varlıklarında resim alanı olduğunu görebilirsiniz.

Entity Name Enabled by default
Account Yes
Article No
Campaign No
Case No
Competitor Yes
Connection No
Contact Yes
Contract No
Currency No
Email Server Profile No
Goal No
Invoice No
Lead Yes
Mailbox No
Opportunity Product No
Order No
Organization No
Product Yes
Publisher Yes
Queue No
Resource Yes
Sales Literature No
Territory No
User Yes

Resim alanını kullanabilmemiz için özelleştirmeden varlığımızı açıp “Birincil Görüntü(Primary Image)” alanını  “Varlık Görüntüsü(Entity Image)” olarak ayarlamamız gerekiyor.

Örn: İlgili Kişi varlığına resim ekleyelim.
İlgili kişi varlığında kişi logosunun üzerine çift tıklıyoruz.
Entity Image Logo
Çıkan ekranda resmimizi seçip kaydediyoruz.
Entity Image Resim Yükle
NOT: Resim boyutu 5120 KB’ dan küçük ve aşağıdaki biçimlerden olmalı:
 • jpg
 • jpeg
 • gif
 • tif
 • tiff
 • bmp
 • png

NOT: Resim dosyası upload edildiği zaman otomatik olarak “jpg” biçimine dönüştürülür. Eğer “gif” biçiminde upload ettiysek sadece ilk frame’ i kaydedilir.

SDK Kullanarak Resim Alanını Güncelleme

CRM’ in diğer alanlarını güncellemekten pek bir farkı yok. Örnek olarak aşağıdaki kod bloğunu inceleyebilirsiniz.

Entity account = new Entity("account");
account["accountid"] = _testAccountId;
account["entityimage"] = File.ReadAllBytes("c:pathtoimagefile.jpg");
sdk.Update(account);

Not: Entity Image alanı EntityDescripter 2013 ile gelen yeni tabloda tutulmaktadır. Aşağıda tablonun alanlarını görebilirsiniz.

Entity Image Database Table

{:}{:en}CRM 2013′ ün yeni özelliklerinden biri de artık kayıtlarımıza(firma logosu, profil resimleri, ürün resimleri gibi ) resim ekleyebiliyor olmamız.

NOT: Her valıkta bir adet resim alanımız olabiliyor. Eğer ikincisini eklemeye kalkıştığımızda hata alıyoruz.

Tüm özel varlıklarımıza resim alanı ekleyebiliyoruz. Ama sistem varlıklarında bu durum kısıtlı. Aşağıda hangi sistem varlıklarında resim alanı olduğunu görebilirsiniz.

Entity Name Enabled by default
Account Yes
Article No
Campaign No
Case No
Competitor Yes
Connection No
Contact Yes
Contract No
Currency No
Email Server Profile No
Goal No
Invoice No
Lead Yes
Mailbox No
Opportunity Product No
Order No
Organization No
Product Yes
Publisher Yes
Queue No
Resource Yes
Sales Literature No
Territory No
User Yes

Resim alanını kullanabilmemiz için özelleştirmeden varlığımızı açıp “Birincil Görüntü(Primary Image)” alanını  “Varlık Görüntüsü(Entity Image)” olarak ayarlamamız gerekiyor.

Örn: İlgili Kişi varlığına resim ekleyelim.
İlgili kişi varlığında kişi logosunun üzerine çift tıklıyoruz.
Entity Image Logo
Çıkan ekranda resmimizi seçip kaydediyoruz.
Entity Image Resim Yükle
NOT: Resim boyutu 5120 KB’ dan küçük ve aşağıdaki biçimlerden olmalı:
 • jpg
 • jpeg
 • gif
 • tif
 • tiff
 • bmp
 • png

NOT: Resim dosyası upload edildiği zaman otomatik olarak “jpg” biçimine dönüştürülür. Eğer “gif” biçiminde upload ettiysek sadece ilk frame’ i kaydedilir.

SDK Kullanarak Resim Alanını Güncelleme

CRM’ in diğer alanlarını güncellemekten pek bir farkı yok. Örnek olarak aşağıdaki kod bloğunu inceleyebilirsiniz.

Entity account = new Entity("account");
account["accountid"] = _testAccountId;
account["entityimage"] = File.ReadAllBytes("c:pathtoimagefile.jpg");
sdk.Update(account);

Not: Entity Image alanı EntityDescripter 2013 ile gelen yeni tabloda tutulmaktadır. Aşağıda tablonun alanlarını görebilirsiniz.

Entity Image Database Table

{:}