Ms Crm İpucu #1

Microsoft derki
“İş birimlerini(departmanları) veri erişimi ve raporlama ihtiyaçlarına göre tasarlayın, organizasyonunuzun hiyerarşisini (şemasını) kopyalamayın.”