Ms Crm İpucu #3

Erişim takımı şablonundaki erişim haklarını değiştirdiğiniz zaman bu değişiklik sadece yeni kayıtlar/erişim takımları için geçerli olur. Önceden oluşturulanlar önceki erişim haklarını kullanmaya devam ederler.