Powershell ile Dynamics CRM SDK indirme

Eskisi gibi SDK’ yı Microsoftun sitesinden indiremediğimizi farketmişsinizdir. Arama yaptığımızda karşımıza gelen SDK (v8.x) versiyonu olacaktır. Dikkat etmelisinizki bu versiyon eski versiyondur. Peki yeni SDK’ yı nasıl indireceğiz? Microsoft şu linkte SDK’ yı Nuget üzerinden nasıl indireceğimizi anlatmış. Öncelikle SDK 4 kısımdan oluşuyor ve hepsini indirebildiğimiz gibi sadece ihtiyacımız olan kısmıda indirebiliyoruz.

  • ConfigurationMigration
  • CoreTools
  • PackageDeployment
  • PluginRegistration

Öncelikle powershell açıyoruz. Ve SDK’ yı hangi klasöre indireceksek o klasöre gidiyoruz. Ben C:\SDK klasörüne indireceğim.

Sonra aşağıdaki kodu yapıştırıp enter a basıyoruz(yükleme birkaç dakika sürebilir)

$sourceNugetExe = “https://dist.nuget.org/win-x86-commandline/latest/nuget.exe” $targetNugetExe = “.\nuget.exe” Remove-Item .\Tools -Force -Recurse -ErrorAction Ignore Invoke-WebRequest $sourceNugetExe -OutFile $targetNugetExe Set-Alias nuget $targetNugetExe -Scope Global -Verbose

Daha sonrada aşağıdaki kodları yapıştırıp enter a basıyoruz. Ve dosyalar SDK dizinimize inmiş oluyor(Kodlarda sdk bölümlere ayrılmış. Herhangi bir araca ihtiyacınız yoksa onu powershell’e yapıştırmayın. Böylelikle powershell o aracı indirmeyecek.

## ##Download Plugin Registration Tool ## ./nuget install Microsoft.CrmSdk.XrmTooling.PluginRegistrationTool -O .\Tools md .\Tools\PluginRegistration $prtFolder = Get-ChildItem ./Tools | Where-Object {$_.Name -match ‘Microsoft.CrmSdk.XrmTooling.PluginRegistrationTool.’} move .\Tools\$prtFolder\tools\*.* .\Tools\PluginRegistration Remove-Item .\Tools\$prtFolder -Force -Recurse

## ##Download CoreTools ## ./nuget install Microsoft.CrmSdk.CoreTools -O .\Tools md .\Tools\CoreTools $coreToolsFolder = Get-ChildItem ./Tools | Where-Object {$_.Name -match ‘Microsoft.CrmSdk.CoreTools.’} move .\Tools\$coreToolsFolder\content\bin\coretools\*.* .\Tools\CoreTools Remove-Item .\Tools\$coreToolsFolder -Force -Recurse

## ##Download Configuration Migration ## ./nuget install Microsoft.CrmSdk.XrmTooling.ConfigurationMigration.Wpf -O .\Tools md .\Tools\ConfigurationMigration $configMigFolder = Get-ChildItem ./Tools | Where-Object {$_.Name -match ‘Microsoft.CrmSdk.XrmTooling.ConfigurationMigration.Wpf.’} move .\Tools\$configMigFolder\tools\*.* .\Tools\ConfigurationMigration Remove-Item .\Tools\$configMigFolder -Force -Recurse

## ##Download Package Deployer ## ./nuget install Microsoft.CrmSdk.XrmTooling.PackageDeployment.WPF -O .\Tools md .\Tools\PackageDeployment $pdFolder = Get-ChildItem ./Tools | Where-Object {$_.Name -match ‘Microsoft.CrmSdk.XrmTooling.PackageDeployment.Wpf.’} move .\Tools\$pdFolder\tools\*.* .\Tools\PackageDeployment Remove-Item .\Tools\$pdFolder -Force -Recurse

## ##Download Package Deployer PowerShell module ## ./nuget install Microsoft.CrmSdk.XrmTooling.PackageDeployment.PowerShell -O .\Tools $pdPoshFolder = Get-ChildItem ./Tools | Where-Object {$_.Name -match ‘Microsoft.CrmSdk.XrmTooling.PackageDeployment.PowerShell.’} move .\Tools\$pdPoshFolder\tools\*.* .\Tools\PackageDeployment.PowerShell Remove-Item .\Tools\$pdPoshFolder -Force -Recurse

## ##Remove NuGet.exe ##

Remove-Item nuget.exe

İyi çalışmalar.